ناصر امانی معاون برنامه ریزی و امور شورا شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به آخرین وضعیت پیاده راه 17 شهریور عنوان کرد: شهرداری نظر خود را در مورد پیاده راه 17 شهریور در دو بخش به شورای شهر تهران ارایه داده است.

وی ادامه داد: در این گزارش اقدامات انجام شده و طرح حل مشکلات موجود در این پیاده راه ارایه شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که یک بخش از پیشنهاد شهرداری تهران برای حل مشکل پیاده راه 17 شهریور در حوزه کالبدی است، گفت:در این بخش تکلیف پیاده راه در حوزه شهرسازی و طرح های موضعی و موضوعی برطرف می شود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه اجتماعی راه حل هایی برای حل معضل کسبه و نیز مشکلات تردد و حمل و نقل عنوان شده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با تاکید بر این که جزییات این موضوع پس از توافق شورا و شهرداری رسانه ای می شود، اظهار کرد: بخشی از معابر در این پیاده راه در محور شرق به غرب بازگشایی شده است اما نباید از یاد برد که پیاده راه شدن این بخش از شهر بر اساس اسناد بالادستی یعنی طرح تفصیلی شهر، طرح تفصیلی منطقه 12 و نیز رای کمیسیون ماده 5 انجام شده است.

امانی ادامه داد: در صورتی که قرار بود این محدوده محل تردد خودرو باشد پیاده راه دیگر معنی ندارد لذا نظر شهرداری همچنان بر این است که 17 شهریور پیاده راه باقی بماند.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در پایان با اشاره به استفاده از مد خاصی از حمل و نقل عمومی در پیاده راه 17 شهریور در صورت تایید شورای شهر اظهار کرد: در این صورت از سیستم های حمل و نقل سنتی تحت عنوان ماشین دودی شبیه سازی شده که در محدوده بازار بزرگ تهران راه اندازی شده است در این بخش از شهر نیز استفاده می شود.