به گزارش افکارنیوز،

داوود زارعیان سخنگو  و مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اشاره به دلیل قطع شدن شبکه های تلفن همراه در حادثه روز گذشته شهران عنوان کرد: برای برخی از شهروندان این جای سوال است که چرا موبایل ها که اتصال آنها به ظاهر بی ارتباط به تاسیسات زیر زمینی است قطع شد اما دلیل این امر قطع شدن شبکه فیبر نوری بود.

وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: تمام شبکه ارتباطی اعم از شبکه های بانکی، تلفن همراه، اینترنت و تلفن ثابت از طریق شبکه های زیرزمینی به یکدیگر متصل هستند. این شبکه فیبرنوری است که با اتصال به یک آنتن صدها هزار نفر از آن خدمت می گیرند.لذا با قطع شدن شبکه فیبر نوری در واقع شبکه انتقال قطع می شود.

زارعیان با اشاره به اتصال شبکه موبایل در منطقه شهران تا ساعات پیش از افطار اظهار کرد: این اتفاق با جایگزینی شبکه فیبر و روش های دیگر رخ داد.اما بازسازی شبکه های تلفن ثابت کمی زمان بر است هر چند بخشی از تلفن های ثابت نیز روز گذشته وصل شد اما اتصال کامل این بخش نیاز به بررسی و بازدید میدانی بیشتر دارد.

وی با اشار به این که خسارت های وارد شده به شبکه های ارتباطی تنها مربوط به از بین رفتن تاسیسات نمی شود، گفت: در نظر بگیرید برای ساعت های متوالی تعداد زیادی مشترک از تلفن همراه، ثابت و اینترنت استفاده نکنند. در محدوده مورد نظر تنها 55 هزار تلفن ثابت وجود داشته است، این در حالی است که تعداد تلفن های همراه بسیار بیش از 55 هزار مورد است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که برآورد این هزینه ها رقم بالایی از خسارت را به شرکت مخابرات نشان می دهد، اظهار کرد: با این وجود تلاش ما بر رفع اختلال و خدمات رسانی است.