به گزارش افکارنیوز،

مهدوی نوشته است: حداقل هشتاد کودک بوسنیایی که در سال های اخیر با خانواده هایشان به داعش پیوسته اند اکنون در مناطق تحت کنترل داعش حضور دارند. زمانی که آن ها به کشورشان برگردند می توانند مانند یک  بمب ساعتی خطرناک باشند. تاکنون ۱۸۸ بوسنیایی به داعش پیوسته اند که که ۵۰ تایشان در جنگ کشته شده و ۴۷ نفر به کشورشان بازگشته اند.۵۲ زن و هشتاد کودک این نفرات را همراهی می کرده اند که تعدادی از این بچه ها به عنوان مبارز به داعش پیوسته اند. کودکان ۱۳ و ۱۴ ساله بوسنیایی در مراکز آموزشی داعش دیده شده اند و حداقل یک کودک در حال جنگیدن برای داعش کشته شده است.  از سال ۲۰۱۶ نه کسی از بوسنی به سوریه و عراق رفته و نه کسی به بوسنی برگشته است چون دولت بوسنی کسانی که قصد پیوستن به داعش را داشته باشند و نیز کسانی که به این کشور برمی گردند را تحت محاکمه قرار می دهد.