به گزارش فارس، جکسون دارای انحرافات اخلاقی بسیاری بود و در طول زندگی خود با عملهای جراحی پی در پی و اعمال غیر متعارف در صدد کسب شهرت هر چه بیشتر برآمد.

به نوشته بی بی سی، بیش از دو سال بعد از مرگ مایکل جکسون، پزشک شخصی او قرار است به اتهام قتل غیر عمد محاکمه شود.

فرآیند انتخاب اعضای هیئت منصفه دادگاه اکنون به پایان رسیده و محاکمه دکتر کنراد موری قرار است روز سه شنبه این هفته در لس آنجلس شروع شود.

دوازده عضو هیئت منصفه، متشکل از هفت مرد و پنج زن، از میان یک گروه چهارصد نفره انتخاب شدند.

دادستانان می گویند دکتر موری با دادن قرص های قوی به مایکل جکسون که به او برای خوابیدن کمک کند، باعثمرگش شده.

دکتر موری گفته است بی گناه است و هیچ چیزی که باعث مرگ این خواننده ۵۲ ساله شود، به او نداده است.