وطن امروز:مردی میانسال با مراجعه به دادگاه خانواده ونک دادخواست تمکین زن خود را به قاضی غلامرضا احمدی، دادرس شعبه ۲۷۱ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این مرد با بیان اینکه حدود ۲۷ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد و ۳ بچه ۲۶،۲۲ و ۱۶ ساله داریم، اظهار داشت: من به همسرم مشکوک هستم چرا که در تلفن او پیامک مشکوک دیده‌ام و این امر موجب ایجاد اختلاف بین ما شده است. وی با اشاره به اینکه همسرم باید از من تمکین کرده و این ۳۵ روز که مرا ترک کرده، جبران کند، ادامه داد: همسرم همیشه ساعت ۱۲ شب به بعد به خانه می‌آید و این امر مرا عذاب می‌دهد.

زن ۴۸ ساله در دادگاه خانواده ونک حضور داشت و با بیان اینکه شوهرم در خانه برای من شنود و دوربین مخفی گذاشته، گفت: از شوهرم تمکین نمی‌کنم چرا که امنیت جانی ندارم. وی با بیان اینکه شوهرم بارها با دوربین فیلمبرداری به صورت مخفیانه و به بهانه‌های مختلف از من در حال استراحت در کنار فرزندانم فیلم گرفته است، ادامه داد: در ۲۷ سال زندگی مشترک هیچگاه شوهرم را ترک نکردم. قاضی احمدی بیان کرد: زن و مرد سنگ صبور یکدیگر هستند، بنابراین از هم فاصله نگیرید و گذشت داشته باشید.

مرد در برابر قاضی ‌احمدی عنوان کرد: من به همسرم شک کردم و به همین دلیل در تلفن خانه شنود گذاشته‌ام. همچنین به دلیل اینکه همسرم قصد داشت وسایل خانه را با خود به جایی دیگر ببرد در جاهای مختلف خانه دوربین کار گذاشته‌ام تا متوجه کارهای او شوم.

زن در دادگاه خانواده خطاب به مرد گفت: من یک ‌فرهنگی هستم و هیچگاه ۱۲ شب به بعد به خانه نیامده‌ام بلکه همیشه در کنار خانواده‌ام بوده‌ام. وی ادامه داد: شوهرم آنقدر برایم دوربین کار گذاشته که من امنیت ندارم و دائم فکر می‌کنم یک‌ نفر مرا تحت نظر دارد و حتی گاهی تصور می‌کنم به مانتویم میکروفن وصل شده است.

مرد ۵۲ ساله بیان کرد: می‌خواهم زنم تمکین کرده و سر زندگی بازگردد. زن در برابر قاضی احمدی گفت: حاضر به تمکین نیستم و با توجه به اینکه در خانه دوربین و شنود وجود دارد، نمی‌توانم بازگردم؛ همچنین با تهمت‌های نابجایی که شوهرم به من می‌زند زندگی در کنارش غیرممکن است. وی ادامه داد: شوهرم دائم در حال سفر به خارج از کشور است و می‌خواهد مرا در خانه حبس کند. در واقع او بسیار خودخواه است.

زن در ادامه عنوان کرد: شوهرم وضع مالی خوبی دارد؛ یک زمین در طالقان و یک خانه ۱۰۰ متری در ستارخان از اموال کم او است که حتی حاضر نشده یکدانگ از آن را به نام من کند، حتی یکبار که سهدانگ خانهاش را به نامم کرد بعد از مدتی آن را از چنگم درآورد. در واقع قرار بود سهدانگ از خانه را به من بدهد ولی او مدعی شد این سهدانگ به عنوان مهریه است و من هم مجبور به بازگرداندن آن سهم شدم. مرد میانسال در مقابل قاضی احمدی گفت: من امکانات مالی بسیاری دارم ولی به همسرم مشکوک هستم و او باید از من تمکین کند.