مهر نوشت:حسین دشتی با بیان اینکه بانک ملی در مورد وام های جعاله عمره مفرده پرداختی از سوی این بانک به متقاضیان گفت: طرح این موضوع که بانک ملی وام هایی با نام وام جعاله عمره مفرده پرداخت کرده است، صحیح نیست.

سخنگوی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه این بانک همواره برای رفع نیازها و احتیاجات ضروری افراد وام جعاله پرداخت کرده است، افزود: این وام هم در همین راستا بوده است.

وی با بیان اینکه وام مذکور برای کمک به کارکنان دولت با شرایط سهل تر پرداخت شده است، اظهارداشت: این وام برای حج عمره مفرده نبوده است.

دشتی با اشاره به نظر مراجع و علما مبنی بر غیر شرعی بودن وام جعاله مفرده گفت: با توجه به این اعلام نظر بانک ملی نیز پرداخت این وام را متوقف کرد.

وی گفت: اگر افرادی که این وام را دریافت کرده اند آن را به بانک تا تاریخ ۱۰ مهر ماه جاری بازگردانند مشمول پرداخت سود نخواهند شد، اما چنانچه تا این تاریخ بازنگردانند، سود ۱۴ درصد به این تسهیلات پرداختی که برای رفع نیازهای ضروری بوده است، تعلق خواهد گرفت.

سخنگوی بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: تعداد وامهای پرداختی در این قالب چندان زیاد نیست، زیرا بانک ملی پرداخت این وام را با تاخیر آغاز کرده بود.