به گزارش فارس،ساعتی پیش پنج دستگاه خودرو در محور جاده ورامین به شدت با یکدیگر برخورد کردند.
تصادف این پنج دستگاه خودرو که شامل دو دستگاه نیسان، دو خودرو سواری و یک مینی‌بوس بود مجروحانی نیز به همراه داشت.
در حال حاضر نیروهای امدادی و راهنمایی و رانندگی شهرستان ورامین در حال اعزام به محل حادثه هستند.