یک داروساز با بیان اینکه مواد مخدر سنتی بیشتر سبب ایجاد اعتیاد فیزیکی میشوند، گفت: ماده مخدر صنعتی همچون شیشه و اکستازی به شدت اعتیادآورند و با یک بار مصرف این مواد موجب اعتیاد روانی فرد میشود.

ایسنا: منصور هاشمی فشارکی در همایش مواد مخدر و پیامدهای آن که با هدف آشنایی با عوارض و معضلات اجتماعی و فردی ناشی از اعتیاد به انواع مواد مخدر و الکل در اصفهان برگزار شد، گفت: حشیش متداول‌ترین ماده مخدر مصرف شده در دنیا است و از معدود مواد مخدریست که بر روی تمام اندام‌های بدن آثار سوء می‌گذارد که در تمام طول مدت زندگی باقی مانده و غیر قابل برگشت است.
وی با اشاره به لزوم توجه به مواد مخدر شیشه و قرص‌های اکستازی بیان کرد: میزان رشد اعتیاد به این دو ماده مخدر در برخی از کشورها قابل توجه است و بی توجهی به این مواد می‌تواند در آینده کشور را با مشکلات فراوانی مواجه سازد.

هاشمی فشارکی با اشاره به اینکه ماده مخدر شیشه در مکان‌ها و آزمایشگاه‌های کوچک قابل تولید است، تصریح کرد: این ماده مخدر به راحتی قابل استعمال است و با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: اکستازی تاثیرات مخربی بر روی حافظه دارد و تاثیر شیشه بر حافظه اگرچه به شدت قرص‌های اکستازی نیست اما قابل توجه است.

این داروساز با اشاره به اینکه عدم تمایل به خوابیدن و کاهش اشتها از علایم اعتیاد به ماده مخدر شیشه است، اذعان کرد: در برخی جوامع اعتیاد به شیشه حتی در خانوادههایی که سابقه اعتیاد در میان آنها وجود نداشته دیده میشود و لازم است خانوادهها توجه بیشتری به این ماده مخدر داشته باش