عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با افکارنیوز درباره ریزگردها در استانهای غربی و کرمانشاه اظهار داشت: استان های غربی به ویژه کرمانشاه دیگر از گرد و غبار نفسی برای کشیدن ندارند و نفس مردم در این استانها بند آمده است.

وی افزود: ریزگردها نه تنها برای سلامتی بلکه از نظر اقتصادی نیز ضررهای زیادی دارد. بازار در استانهای غربی بسیار آسیب دیده و این ریزگردها تاثیر منفی در اقتصاد این منطقه گذاشته است.

مصری اظهار داشت: در کرمانشاه هیچ اقدام موثری برای کاهش ریزگردها انجام نشده و در این خصوص نامه‌ای را نوشته‌ایم تا برخی کانون‌های ایجاد شده وضعیت بهتری پیدا کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان داشت: به اعتقاد من باید یک  کنفرانس منطقه‌ای متشکل از کشورهای منطقه که با مشکل ریزگردها مواجه است تشکیل شود تا راهکارهای بیابان زدایی و جلوگیری از پدیده ریزگرد در آن برررسی شود.

وی افزود: دولت نیز با تشکیل یک کارگروه ویژه این معضل را در دستور کار قرار دهد زیرا مردم این منطقه مشکلات فراوانی این روزها دارند.

مصری خاطرنشان کرد: چندین تالاب خشک شده در این منطقه وجود دارد که متاسفانه پرژه ای درباره محیط زیست اجرا نشده و هیچ برنامه ای برای بیابان زایی انجام نگرفته است.