به گزارش افکار به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، ماموران مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ موفق شدند، طي يک عمليات بيش از ۳۰ کيلو شيشه را از يک انبار کشف و ضبط کنند.

این گزارش حاکی است، پس از تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه در یک انبار واقع در بزرگراه فتح مواد مخدر نگهداری می شود، ماموران به محل اعزام شدند.

در این گزارش آمده است، با حضور ماموران در محل و بازرسی از انبار مذکور ۳۰ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد روانگردان " شیشه " هب دست آمد که طی آن فردی به نام " اکبر " به عنوان مظنون بازداشت شد.

با تکمیل پرونده و صورتجلسه این فرد به مقر انتظامی منتقل شد و در تحقیقات انجام شده به جرم خود مبنی بر حمل و نگهداری مواد مخدر اعتراف کرد.

همچنین، در این تحقیقات متهم به جاسازی بیش از ۷ کیلو مواد روانگردان دیگر در محل های مختلف انبار مذکور اشاره کرد که در بازرسی های انجام شده این مقدار نیز که بالغ بر ۷ کیل و ۸۵۰ گرم شیشه بود، کشف شد.

در این خصوص پرونده تشکیل و مراتب به مرجع قضایی منتقل شد.