به گزارش افکارنیوز،

رضا تقی‌پور، درباره حضور سازمان بازرسی در شورای شهر تهران، اظهار داشت: در دوره‌ای که سازمان بازرسی برای تهیه یا بررسی موضوعی در یک نهاد یا سازمان مستقر می‌شود‌، معمولا هیچ‌ گزارشی به سازمان تحت بررسی ارائه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در جریان بررسی سازمان بازرسی‌ سوال‌ و جواب‌هایی مطرح و پیش‌نویس گزارش آماده می‌شود. بعد از برگزاری جلسات با مدیران ارشد سازمان تحت بررسی، گزارش نهایی می‌شود البته معنی برقراری این تعامل با مدیران ارشد به معنای اعمال نقطه نظرات آنها در امور سازمان بازرسی نیست.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی طی مدتی از سال گذشته در شورای شهر حضور یافت و موضوعاتی را بررسی کرد، گفت: شکایت از سوی کارکنان، ذینفعان یا مردم و یا تهیه گزارش‌های نوبه‌ای برای قوه قضاییه علت حضور سازمان بازرسی در یک سازمان یا نهاد است اما بنده نمی‌دانم سازمان بازرسی به کدام دلیل در شورای شهر حضور یافت.

وی با بیان اینکه مأموریت این سازمان چندی پیش به پایان رسیده است،‌ تصریح کرد: می‌توان نتیجه بررسی و گزارش این سازمان را جویا شد اما الزامی در پاسخگویی آنها نیست.