به گزارش افکارنیوز،
شادنوش رییس بیمارستان علوم پزشکی سمنان ؛گفت: بیمه سلامت از سه هفته  پیش با وعده پرداخت بدهی های خود خوشحالمان کرده است . امیدواریم هرچه زودتر بیمه سلامت ما را از شرمندگی پرسنل درآورد.

 

وی درخصوص میزان بدهی بیمه سلامت به این دانشگاه گفت: بیمه سلامت از تیرماه سال گذشته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان، حدود ٢٢ میلیارد بدهکار است.

 

شادنوش ادامه داد:  بیمه تامین اجتماعی نیز از آذرماه سال گذشته نزدیک به ١٨ میلیارد به ذاشنگاه علوم پزشکی سمنان بدهکار است.البته درخصوص پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی، عامل سوم به خوبی آغاز به کار کرد اما رفته رفته از سرعت عملش کاسته شد.

 

رییس علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: عامل کاهش سرعت این همکاری، عزیزان در بانک رفاه هستند که باید نگرش خود را تغییر دهند و تحت تاثیر چالش ها و دست اندازی های برخی افراد قرار نگیرند.

 

وی یادآور شد: اگر دیدگاه بانکی از مجموعه بنگاه داری صرف به سنگ زیر آسیاب چرخه اقتصادی تغییر کند مشکلات ما حل می شود.