به گزارش کیهان،رحمت الله حافظي با بيان اينكه در سه ماهه پاياني سال گذشته ۳۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه ها به پوشش بيمه صنوف كم درآمد اختصاص يافت، عنوان كرد: تنها ۱۵۰ ميليارد تومان از اين ميزان توسط تامين اجتماعي جذب شد.
وی با بیان اینکه امکان جذب اعتبارات این حوزه تنها به میزانی که لیست افراد فاقد پوشش بیمه معرفی شوند، وجود دارد، اظهار کرد: دستگاه های متولی امور اقشار و صنوف کم درآمد نظیر رانندگان، زنبورداران، لنج داران، قالیبافان، هنرمندان و خبرنگاران باید نسبت به ارائه لیست اسامی افراد فاقد پوشش بیمه اقدام کنند تا امکان جذب اعتبار برای افزایش ضریب نفوذ بیمه اجتماعی از محل منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها فراهم شود.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي يادآور شد: نيازي به مراجعه حضوري شاغلان صنوف كم درآمد به ادارات تامين اجتماعي نيست و ليست افراد فاقد پوشش بيمه اي تنها بايد از طريق دستگاه هاي مربوطه در اختيار تامين اجتماعي قرار گيرد.