به گزارش افکارنیوز،

جوزف ثورسن سر دیوید هایمن را از سرش جدا کرد.

هنگامی که همسر ثورسن وی را از اتفاقی که برایش افتاده بود آگاه کرد، جوزف به سراغ دیوید رفت.

 

همسر قربانی تعرض سر از بدن متجاوز جدا کرد+تصاویر

به گزارش دیلی‌میل، دیوید خانم 20 ساله را گرفته و دست و پایش را بسته و در آپارتمانش را زندانی و به وی تعرض کرده است.

همسر قربانی تعرض سر از بدن متجاوز جدا کرد+تصاویر

ثورسن 35 ساله پس از این ماجرا در کمین وی نشست و هنگامی که وی را دید با قمه سر از تنش جدا کرد و در حال حاضر برای محرض شدن جرمش در زندان به سر می‌برد.