علی اکبر کسائیان از برگزاری دادگاه مطبوعات بعد از 4 هفته در روز یکشنبه این هفته خبر داد.

وی با بیان اینکه جلسه رسیدگی به تخلفات ماهنامه «20ساله‌ها»، نشریه «سرزمین پویا» و روزنامه «جهان صنعت» فردا برگزار می‌شود گفت: جلسه رسیدگی در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می‌شود.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در مورد آخرین وضعیت پرونده «جهان نیوز»، «9دی» و «قانون» گفت: پرونده این رسانه‌ها هنوز به دادگاه مطبوعات ارجاع داده نشده است.

انتهای پیام/