به گزارش افکارنیوز،

مومنی اظهار کرد: در پی تماس کارکنان بیمارستان با سامانه 125ساعت 21:07 تیم های اطفای حریق به محل حادثه واقع در خیابان سردار جنگل رشت اعزام شدند . 

 

وی محل آتش سوزی را ساختمان شماره 7 اعلام کرد و افزودک علت و میزان خسارت در دست بررسی است و در حال حاضر دو تیم همچنان در محل حادثه جهت ایمن سازی حضور دارند. 

 

بیمار ستان رازی رشت دچار حریق قرار گرفت و هم اکنون هشت دستگاه ماشین آتش نشانی بهمراه 22 آتش نشان به آن اعزام شده اند. خبر در حال تکمیل است.