به گزارش خراسان اين حادثه دلخراش و تأسف بار در ساعت ۸ شب سه شنبه و زماني رخ داد که تعداد زيادي از ميهمانان با خودرو و موتورسيکلت در محور قديم قوچان - درگز در حوالي روستاي تيمور آباد عروس و داماد را بدرقه مي کردند در ميان هلهله و شادي شرکت کنندگان در اين مراسم ناگهان صداي برخورد مهيب خودروي پژو با ۳ دستگاه موتورسيکلت که راکبان جواني سرنشينان آن بودند، سکوت عجيبي را حکمفرما ساخت و با واژگوني موتورسيکلت ها، ميهمانان مراسم عروسي به سرعت خود را بالاي سر سرنشينان رساندند که در کف جاده غرق به خون شده بودند. اين گزارش حاکي است آن ها با ديدن اين صحنه تأسف بار به سرعت با امدادگران اورژانس تماس گرفتند و تقاضاي کمک کردند. دکتر محمدرضا مهري رئيس اورژانس خراسان رضوي درباره اين حادثه به خراسان گفت: در ساعت ۸:۱۴ شب اين حادثه دلخراش رخ داد و در ساعت ۸:۱۵ دقيقه در تماس با مرکز فوريت هاي پزشکي اورژانس درخواست کمک شد و لحظاتي بعد امدادگران ۲ پايگاه در محل حضور يافتند و مشاهده کردند که بر اثر اين حادثه ۲ تن از سرنشينان موتور سيکلت در دم جان باخته اند، امدادگران سپس ضمن انجام اقدامات اوليه درماني در مورد مصدومان نسبت به انتقال آن ها به بيمارستان اقدام کردند اما متأسفانه يکي از راکبان موتور سيکلت در هنگام انتقال به بيمارستان جان سپرد و راکب ديگر يکي از موتور سيکلت ها به بيمارستان انتقال داده شد اما اقدامات پزشکي در مورد وي موثر واقع نشد و نامبرده جان باخت. بررسي هاي اوليه حاکي از آن است که انحراف به چپ خودروي پژو علت اين حادثه مي باشد.