به گزارش مهر دکتر مهدی صابری با بیان این که همسرکشی چه در مردان و چه در زنان دلایل یکسانی دارد گفت: مهم ترین این عوامل مسائل مربوط به خیانت زناشویی است و یا تصور خیانت اما در تمام افراد این عامل سبب قتل نمی شود بنابراین ویژگیهای شخصیتی زمینه روانی قتل را فراهم می کند.

وی ادامه داد: مهم ترین دلیل برای قتل اختلالات روانی و شخصیتی است اما مردم به دلیل ارتباط گسترده اجتماعی و شغلی و درگیری هایی که در محیط بیرون خانه دارند، بیشتر در نزاع های اجتماعی مرتکب قتل می شوند و زنان از لحاظ آماری بیشتر قتل های خانوادگی انجام داده اند.

صابری با بیان این که زنان در برخوردهای اجتماعی خویشتن دار ترند، گفت: پرخاشگری اجتماعی در زنان کم تر است و آنان بیشتر درگیر مسائل خانوادگی هستند اما در برخی موارد بحرانهای عاطفی ناشی از شکستهای عشقی و احساس مورد سواستفاده قرار گرفتن ممکن است در آنان زمینه قتل ایجاد کند.