پس از اعلام نظر دو هيئت فقهي و حقوقي كه از سوي رهبر معظم انقلاب براي بررسي عميق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي تعيين شده بودند، نظر نهایی رهبر انقلاب در مورد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و به آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامي و آقاي احمدي نژاد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شد.

به گزارش «تابناک» بطلان وقف و لغو برخی دخالت های شورای ‌انقلاب ‌فرهنگی در دانشگاه آزاد از جمله مواردی است که رهبر انقلاب در این نامه به آن اشاره کرده اند.

نامه مذکور درباره وقف دانشگاه آزاد که روزنامه کیهان آن را منتشر کرده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحثها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.

ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای ۵ و ۱۰ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.

مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت موسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.

سیدعلی خامنه ای
۱۸/۷ / ۸۹

گفتنی است شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییر بندهای ۵ و ۱۰ ترکیب اعضای هیات امنا را به گونه ای قرار داده بود که نقش هیات موسس در آن به حداقل کاهش یافته و این شورا حق بیشتری برای دخالت در دانشگاه آزاد برای خود قائل شده بود.

بندهای ۵ و ۱۰ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر بودند:

۵ دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

۱۰ اعضاء هیئت امناء عبارتند از:

۱ پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۲ چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد.
۳ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها.
۴ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی.
۵ رئیس دانشگاه(دبیر هیئت امناء).

تبصره۱ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود.
تبصره۲ در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد.
تبصره۳ احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.

البته تبصره ۳ در جلسه ۸۹.۴. ۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شده بود.

متن اصلاح شده به شرح زیر بود:

بنا به پیشنهاد اعضاء و به موجب تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح تبصره۳ ماده ۱۰ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب ۲۴/۱ / ۱۳۸۹) را به شرح ذیل تصویب نمود:

«تبصره۳ احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهدشد.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی محمود احمدی‌نژاد