به گزارش ايسنا، اين شيوه جديد كه پنهاننگاري با مجموعه ميكروبهاي چاپشده نام دارد، از مجموعهاي از گونههاي ايكولاي اصلاح شده با پروتئينهاي فلورسنت كه در طيفي از هفت رنگ ميدرخشند، استفاده ميكند.

هر بخش پیام با دو رنگ رمزگذاری می‌شود که ۴۹ ترکیب ممکن را بوجود می‌آورند. این ترکیبات برای حروف الفبا، اعداد ۰ تا ۹ و چند نماد دیگر کافی خواهد بود.

به گفته «دیوید والت»، شیمیدان دانشگاه «تافتز» که رهبری این پژوهش را بر عهده دارد، این شیوه حتی می‌تواند در کاربردهای جاسوسی استفاده شود.

پیامها در ظرف آگار در آزمایشگاه پرورش یافته، سپس به یک غشای نازک منتقل شده و می‌توان آن را با پست به گیرنده ارسال کرد. این غشا در شرایط عادی، نانوشته به نظر رسیده؛ هنگامی آشکار می‌شود که گیرنده، این باکتری را به یک محیط کشت و پرورش مناسب منتقل کند.

اصلاح ژنتیکی، علاوه بر ارائه رنگ‌های مختلف فلورسنت به باکتریها، همچنین محیط کشت مناسب آنها برای پاسخگویی را تعریف می‌کند؛ از این رو نوع محیط کشت می‌تواند مانند یک کلید مخفی عمل کند. برای مثال، باکتری‌های مهندسی شده با توانایی مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک خاص، تنها زمانی به نمای یک پیام می‌پردازد که با یک ماده شیمیایی خاص مواجه شود. در غیر این صورت، وجود هر آنتی‌بیوتیک دیگر، باعثتولید چیزهای نامفهوم شده یا حتی ممکن است یک پیام اخطار برای استفاده از کلید اشتباه ارسال شود.

به گفته «والت»، ترکیب تعدادی از ویژگی‌های ژنتیکی می‌تواند منجر به تولید هزاران کلید محتمل شود.

حتی می‌توان باکتریهایی تولید کرد که ویژگی‌های فلورسنت خود را در طول زمان از دست داده و پیام‌های خود تخریب شونده را ایجاد کند.

این شیوه جدید البته اولین مثال از رمزنگاری زیستی نبوده و پیش از این دانشمندان به پنهان کردن پیامها در دی‌ان‌ای پرداخته‌اند؛ اما به ادعای «والت»، این شیوه از کاربری آسان‌تری برخوردار است؛ چرا که برای استفاده از شیوه دی‌ان‌ای حتما باید در این حوزه فعالیت داشته باشید.

با اين حال رمز باكتريايي از تراكم اطلاعات بسيار كمتري برخوردار بوده و اندازه پيام را محدود ميكند.