به گزارش ايلنا داوطلبان مي‏توانند از ساعت ۹ فردا با مراجعه به پايگاه اينترنتي اعلام نتايج مركز آزمون به نشاني www.azmoon.com با ارائه مشخصات فردي و شماره داوطلبي، كارنامه خود را مشاهده كنند.

پذيرفتهشدگان اين آزمون ميتوانند دوشنبه و سه‏ شنبه ۱۱و۱۲ مهر براي نام نويسي به واحدهاي دانشگاهي مكان پذيرش مراجعه كنند.