دفتر نمایندگی آیت اله محمد باقر شیرازی از مراجع تقلید واقع در خیابان قاآنی شیراز ساعت ۳ و ۱۵ دقیقه بامداد منفجر شد.

به گزارش ایسنا، این انفجار منجر به جراحت سطحی یک طلبه و تخریب نزدیک به ۴۰ درصد از بنا شده است.

حجت الاسلام مرتضی شیرازی فرزند آیت اله محمد باقر شیرازی ضمن تایید این خبر اظهار داشت: حدس می زنم این انفجار کار وهابی ها باشد چرا که مجالس مربوط به اهل بیت در دفتر آیت الله شیرازی به طور مدام برگزار می شود و این مسئله باعثعصبانیت وهابی ها شده است، لذا گمانم بر این است که آنها با این انفجار زهر خود را ریخته اند.

وی با اظهار تاسف از این واقعه گفت:چرا باید در مملکت شیعه برای برپایی مجالس اهل بیت امنیت نداشته باشیم؟چند مدت پیش نیز مسجدی که من متولی آن هستم را نیز آتش زدند که همان وقت این مورد را به نهاد های امنیتی اطلاع دادم اما متاسفانه کسی جدی نگرفت.