به گزارش فارس،ارکان اسدی نوجوان ۱۷ ساله کامیارانی که دو روز گذشته در حین کار کشاورزی دچار سانحه شد، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بعثت سنندج بستری شد.
مسئول تیم اعزامی پیوند اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: پزشکان بیمارستان بعثت سنندج، پس از انجام آزمایش و معاینات مرگ مغزی این نوجوان را تایید کردند.
نیلوفر تیرگر بیان داشت: دیشب بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده توسط تیم اعزامی وزارت بهداشت به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد تا اعضای بدن وی را به شش بیمار نیازمند پیوند دهند.
وی اظهار داشت: این جوان مرگ مغزی اعضای دیگرش به ۴۰ بیمار به صورت غیرمستقیم اهدا می‌شود.
مسئول تیم اعزامی پیوند اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به ارتقای فرهنگ مردم استان کردستان در زمینه اهدا عضو در سطح کشوری، افزود: هم‌اکنون کردستان در این زمینه از سایر استان‌های کشور پیشتاز است.
تیرگر بر ترویج فرهنگ اهدای عضو از طریق رسانه‌های گروهی، نشریات، مطبوعات و حتی فیلمسازان تاکید کرد و گفت: این فرهنگ علاوه بر بعد معنوی و نجات تعدادی از هموطنان از مرگ حتمی موجب خوشحالی خانواده‌های آنان نیز می‌شود.
تاکنون شش مورد اهدای عضو در استان کردستان انجام شده که سه مورد آن در طول دو ماه گذشته بوده است.