احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به این که تهران با اغتشاش تاسیسات زیرزمینی مواجه است، عنوان کرد: دلیل این اغتشاش این است که وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف مسئولیت های جداگانه ای در تامین امکانات زیربنایی مورد نیاز یک شهر دارند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از این تاسیسات  در قالب کانال تاسیسات مشترک با برنامه عملیاتی تعریف نشده است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به همجواری تاسیسات مختلف زیرزمینی و ترکیب آنها با یکدیگر اظهار کرد: تهران سالها است که با این معضل مواجه است و در موقع بحران اسین موضوع خود را به شدت نشان خواهد داد.

دنیامالی ادامه داد: جنس بسیاری از تاسیسات زیربنایی به گونه ای است که امکان دفن شدن در فضای زیر سطح را ندارند.

کاهش نمره ایمنی پایتخت در فقدان مدیریت یکپارچه شهری

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که نبود مدیریت یکپارچه شهری منجر به کاهش نمره ایمنی شهر تهران شده است، گفت: این در حالی است که در صورت وجود چنین مدیریتی می توان اقدامی اساسی در مورد تاسیسات زیرزمینی انجام داد زیرا یکی از مواردی که در هنگام زلزله به شدت خطرساز می شود، لوله های گاز است که باید برای آن فکری کرد.

استفاده از برق بجای گاز

وی ادامه داد: طبیعتا این امکان وجود ندارد که در مدت زمان دو سال آینده شبکه گار بهینه شود اما در برنامه ای بلند مدت تر می توان استفاده از گاز را در  فضاهای مسکونی بلند مرتبه ممنوع شود و بجای آن از انرژی برق استفاده کرد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که استفاده های خانگی از انرژی گاز طبعا آلودگی های محیطی را نیز در پی دارد، خاطرنشان کرد: همچنین خطراتی همانند همانند گازگرفتگی را هر ساله در شهر های مختلف شاهد هستیم. لذا جز فاجعه ای که انرژی گاز در هنگام بحران ایجاد می کند در روند روزانه زندگی نیز این انرژی خطرساز است و باید به فکر جایگزینی آن باشیم.

دنیامالی با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران در ارتباط با استفاده از کانال مشترک تاسیسات در منطقه 22 به صورت پایلوت اظهار کرد: اما برخی از موضوعات فنی و استاندارد نبودن برخی از همجواری ها توسط دستگاه های مختلف مطرح شد. این در حالی است که در حال حاضر همجواری تاسیسات مختلف بدون هیچ پوشش حفاظتی در زیرسطح تهران وجود دارد.

اغتشاش مدیریتی دلیل اغتشاش تاسیسات زیرزمینی

وی با اشاره به این که اغتشاش موجود در زیرسطح تهران به اغتشاش مدیریتی در این حوزه مرتبط است، گفت: در صورتی که یک حوزه مشترک با استاندارد مشترک و بر اساس نظام واحد مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد طبعا در سال های آینده می توان شاهد نظم یافتن کانال تاسیسات زیرزمینی در پایتخت بود.

مدیریتی یکپارچه بحران نیاز به تغییرات تقنینی دارد

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که دست یافتن به مدیریتی واحد در حوزه بحران در ابتدا نیاز به تلاش در حوزه های تقنینی دارد، گفت: با تعبیه راهکارهای تقنین می توان هماهنگی مدیریتی را شاهد بود در غیر این صورت حتی با زلزله ای خفیف شاهد مشکلات عظیم و غیر قابل کنترلی خواهیم بود که شبکه های غیرقابل دسترس و غیرقابل عبور تاسیسات زیرزمینی ایجاد می کنند.

این عضو شورای شهر از هماهنگی با دستگاه های ذی ربط در حوزه بحران برای نصب سیستم های هشدار دهنده تکانه ها در زیر سطح شهر تهران خبر داد و عنوان کرد:  در این صورت با برخی از تکان های خفیف تا شدیدی که به تاسیسات زیرزمینی آسیب می رساند، بلافاصله قطع فوری مراکز فشار گاز را شاهد هستیم. این برنامه در حال تدوین است و امیدواریم به زودی عملیاتی شود.