گروه اجتماعی- پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به این که شورای چهارم در طول سه سال گذشته ظرفیت سازی خوبی در حوزه های نظارتی به عنوان وظیفه اصلی شورا انجام داده است، خاطرنشان کرد: در این دوره امکانات نظارت مراحل خاص خود را طی کرده است به گونه ای که شورای شهر در دوره چهارم خود از سایر دوره ها در امر نظارت جلوتر بوده است.

وی با اشاره به این که مقدمات سیستمی کردن نظارت شورای شهر در حال پیگیری است، اظهار کرد: بدون شک تقویت ابعاد نظارتی شورا از منظر قانونی و فرهنگسازی و نیز تعاملاتی که بین شورا و شهرداری با حفظ ظرفیت های نظارتی باید شکل بگیرد یکی از مواردی است که تمام شوراها در کشور به آن نیاز دارند.

رییس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به ترنول مالی بالای شهرداری تهران عنوان کرد: این موضوع باعث می شود تهران بیش از سایر شهرها به تقویت ابعاد نظارتی شورا و نیز نحوه تعامل بین شهرداری و شورا نیاز داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: تدوین سیستم نظارتی شورای شهر می تواند نقش نمایندگان، کمیسیون ها و نیز مراکز خاص تعبیه شده برای نظارت را متحول می کند.