به گزارش ایسنا؛زهرا عباسي،دختر و پسر را از نظر انسان بودن مساوي و از نظر استعداد متفاوت خواند و افزود: بعضا در جوامع، شاهد تفريطهايي درخصوص رفتار با دختران هستيم كه گاهي مكتبهايي افراطي چون فمنيست بوجود ميآيد و اصولا ميخواهند زن را در جايگاه مرد قرار بدهند.

وی ادامه داد: برخی افراد هم جایگاه دختر را نمی‌شناسند در پی نوعی شبیه‌سازی او با پسر هستند که آن هم آسیب‌هایی جدی به دنبال دارد، مثلا به نظر نمی‌رسد مشاغل سنگینی چون رانندگی ماشین‌های سنگین و یا برخی رشته‌های ورزشی‌ مثل فوتبال با خصوصیات روحی و جسمی یک خانم مناسب باشد؛ البته از سویی دیگر در برخی مشاغل مثل امور درمانی، مددکاری و غیره حضور بانوان بهتر است.

وی به ضرورت ایجاد نشاط برای دختران اشاره کرد و این طور گفت: متاسفانه آمارها نشان می‌دهند که افسردگی در بین دختران شایع‌تر است و برای رهایی از این معضل باید به این باور رسید که شادی واقعی آن است که از درون انسان بجوشد و زمانی این نشاط حاصل می‌شود که فرد بتواند به وظایف خود عمل کند و هر کجا وظایف افراد به آنها محول نشود آن عده به افسردگی دچار می‌شوند.

این محقق در ادامه تاکید کرد: اگر نیازهای دختران و پسران شناخته شود راحتتر می‌توان امکانات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار داد مثلا یکی از مواردی که برای دختران جامعه لازم است افزایش امکان یک ازدواج مناسب برای آنها است.

اين استاد حوزه و دانشگاه در خاتمه خاطرنشان كرد: خانوادهها بايد با شناخت جايگاه حقيقي دختر از او يك همسر و مادر خوب بسازند و تربيت كنند.