به گزارش سرویس دانش و فناوری برنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، از آنجایی که تبلیغات نقش بسیار مهمی در دنیای تجاری امروز بازی میکند، شرکتهای مختلف سعی میکنند برای جذابتر شدن تبلیغات خود از سوژههای مختلفی استفاده کنند که یکی از این سوژهها، حیوانات است.