به گزارش همشهری آنلاین،محمد حسین کلخورانی با اشاره به ۷ مهر ماه، روز آتشنشان، اعلام کرد: امروز (۶مهر ماه) و در آستانه روز آتشنشان، نماد آتشنشان در میدان حسن آباد پردهبرداری میشود و همچنین ۳ایستگاه آتشنشانی بهطور همزمان در این هفته به بهرهبرداری میرسد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه هماکنون ۱۱ ایستگاه آتشنشانی در دست احداث است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال آینده ۱۲۰ ایستگاهی که جانمایی شده تکمیل شده و تجهیزاتش مستقر میشود و علاوه بر آن ۱۲۰ دستگاه از خودروهای پیشرفته آتشنشانی ظرف ۴ ماه آینده به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تحویل داده میشود. معاون خدمات شهری شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه قیمت قبور در بهشت زهرا (س) توسط شهرداری تهران ثابت باقی مانده و نسبت به سال گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشته است، گفت: ۸۸ تا ۹۰ درصد از مردم برای قبور بهشت زهرا(س) هیچ مبلغی پرداخت نکرده و این قبور بهطور رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه فراوانی قبر ۱۵ میلیونی کمتر از ۵ درصد است، اضافه کرد: غالب قبرهایی که فروخته میشود در قطعات ۵۰ تا ۱۱۱ است که بین۳.۵ تا ۵ میلیون و قدمت آن ۲۰ تا ۳۰ سال است.

وی با بیان اینکه روزانه ۷ هزار تن زباله از سطح شهر تهران جمعآوری میشود، اظهار کرد: بهزودی به مرحلهای خواهیم رسید که تمام زبالهها بازیافت خواهند شد. کلخورانی همچنین تصریح کرد: تاکنون ۲نیروگاه برای تبدیل زباله به انرژی برق در منطقه ۴ و کهریزک در حال انجام کار بوده و درنظر داریم نیروگاه سوم را یا در قسمت شمال شرق تهران یعنی منطقه یک و یا شمال غرب شهر یعنی منطقه ۲۲ احداث کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در ۱۷ مهر خبر داد و گفت: هفته آینده نیز بوستان بانوان نرگس در جنوب تهران آماده بهرهبرداری میشود. کلخورانی همچنین از راهاندازی بازار بزرگ میوه و ترهبار در سردار جنگل خبر داد و گفت: از فردا (۷ مهر) بهرهبرداری از این بازار آغاز میشود.