افکار نیوز:در پی اعلام هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه در برخی استانهای کشور به دلیل گرمای هوا و صرفهجویی در مصرف انرژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه اطلاعیه مهم صادر کرد. بر اساس این سه اطلاعیه مراکز بهداشتی- درمانی دولتی یکشنبه و دوشنبه تعطیل نیستند، امتحانات دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور طبق برنامۀ قبل برگزار میشود و زمان برگزاری همايش روز جهاني جمعيت به تعویق افتاده است. در ذیل به جزییات بیشتری در خصوص این سه اطلاعیه اشاره شده است.

مراکز بهداشتی - درمانی دولتی یک­شنبه و دوشنبه تعطیل نیستند
تمام مراکز بهداشتی - درمانی اعم از آموزشی و غیرآموزشی روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه تعطیل نبوده و به اریه خدمات می­پردازند.
به گزارش پایگاه اطلاع­رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(وب­دا)، در پی اعلام هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه در برخی استان­های کشور به دلیل گرمای هوا و صرفه­جویی در مصرف انرژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی اطلاعیه­ای اعلام کرد: روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیرماه هیچ­کدام از مراکز بهداشتی - درمانی اعم از آموزشی و غیرآموزشی تعطیل نبوده و این مراکز طبق روال معمول به ارایه خدمات بهداشتی - درمانی می­پردازند. بر اساس این اطلاعیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پزشکان و تمام پرسنل بهداشتی - درمانی خواست طبق برنامۀ قبل در محل کار خود حاضر شده و به ارایه خدمات بپردازند.

امتحانات دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی سراسر کشور طبق برنامۀ قبل برگزار می­شود
برنامه امتحانات دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سراسر کشور، طبق برنامۀ قبل برگزار می­شود.
به گزارش پایگاه اطلاع­رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(وب­دا)، در پی اعلام هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه در برخی استان­های کشور به دلیل گرمای هوا و صرفه­جویی در مصرف انرژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی اطلاعیه­ای اعلام کرد: برنامه امتحانات دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سراسر کشور، طبق برنامۀ ارایه شده قبل برگزار می­شود. در این اطلاعیه آمده است در صورت عدم حضور دانشجویان گروه علوم پزشکی در جلسه امتحانات، فرصت دیگری برای جبران در اختیار دانشجویان قرار نخواهد گرفت.

به دلیل تعطیلی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیر ماه:
زمان برگزاری همایش روز جهانی جمعیت به تعویق افتاد
همایش روز جهانی جمعیت که قرار بود روز بیستم تیرماه برگزار شود، به دلیل تعطیلی روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه به تعویق افتاد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(وب‌دا) در پی اعلام هیات محترم دولت مبنی بر تعطیلی روزهای یک­شنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر ماه در برخی استان­های کشور به دلیل گرمای هوا و صرفه­جویی در مصرف انرژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی اطلاعیه­ای اعلام کرد: همایش روز جهانی جمعیت در روز ۲۰ تیرماه برگزار نمی­شود و به احتمال زیاد این همایش در هفته آینده برگزار می­شود. در این اطلاعیه آمده است: زمان دقیق برگزاری این همایش به زودی اعلام خواهد شد.
گفتنی است شعار امسال صندوق جمعیت ملل متحد(Every one Counts) یعنی «همه انسان‌ها به شمار می‌آیند» برگزیده شده است. محور بحث‌های همایش روز جهانی جمعیت، تاکید بر سلامت جمعیت با تمرکز بر سلامت مادران، کودکان، مردان و خانواده‌ها خواهد بود.