به گزارش افکارنیوز،

 سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به شائبه ورود محصولات غذایی و بذر تراریخته به کشور اظهار داشت: در بحث محصولات تراریخته هیچ اتفاقی نیفتاده است که بخواهیم کسی را متهم به خیانت کنیم.

وی تصریح کرد: محققین بی‌جهت مردم را نترسانند، حاشیه‌سازی نکنند، هیچ مسأله جدیدی از 10 سال پیش تاکنون اتفاق نیفتاده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: اتفاقی نیفتاده است و نخواهد افتاد، چه در بخش واردات و چه در بخش حوزه کشت و غیره.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: به نظرم کارشناسان بحث‌های شخصی خود را وارد رسانه‌ها نکنند و رسانه‌ها نیز تحت تأثیر قرار نگیرند و مردم را نترسانند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه برنج تراریخته نیز، موضوع شایعه است و صحت ندارد.