محسن فروزان، دروازه بان کنونی تیم «خونه به خونه» با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، ملکه من، وفادار تو خواهم بود،به هر لحظه،هرجا. دوستاى عزیزم برامون دعا کنین زندگیمون پر از عشق باشه٩٥/٥/٧»