افكار نيوز: گزارش منابع خبري لبنان حاکي است که هواپيماي شرکت "ناس" که يک شرکت مسافربري سعودي است در ساعت ۲۳ روز جمعه به وقت لبنان از فرودگاه بيروت به رياض رفت و در ساعت يک بامداد روز شنبه به وقت سعودي در فرودگاه رياض به زمين نشست و آنگاه بود که مشخص شد که پيکر يک شخص ناشناس به چرخ جلوي هواپيما آويزان است.
به دنبال آن تحقیقات از همه کسانی که در فرودگاه بیروت به ارایه خدمات به هواپیما اقدام می کنند آغاز شد اما اطلاعات حاکی ست که شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در فرودگاه بیروت موردی را مشاهده نکرده است.
برخی از سرنشینان هواپیما می گویند که شخصی را مشاهده کردند که ساک کوچکی به پشت کمر خود انداخته و کلاهی بسر داشت به سوی هواپیما می دوید و سپس به زمین خورد در حالی که هواپیما از زمین برخاست.
به دنبال آن سرنشینان هواپیما حادثه را به خلبان و مهماندان اطلاع دادند اما خلبان بدون اتخاذ هر نوع تدابیری و دادن اطلاع به مقام های فرودگاه به پرواز اقدام کرد.
مسوولان شرکت هواپیمای لبنان بنا به دستور " غازی العریضی " وزیر حمل و نقل لبنان گزارشی جزییات حادثه را در اختیار شرکت هواپیمایی سعودی قرار دادند.