افكار نيوز:"بهرام صناعي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينکه اکنون روند دنيا به سمت گرم شدن است، افزود: از جمله دلايل توسعه پديده بياباني شدن در دنيا، ادامه روند افزايش گرما است.
وی افزایش جمعیت، محدود بودن بیلان آبی موجود در دنیا و مصرف زیاد آب در بخش‌های کشاورزی و مسکونی را از دلایل عمده روند رو به رشد گرمای دنیا بیان کرد.
رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: عده‌ای از کارشناسان تغییر اقلیم و عده دیگر افزایش جمعیت را از دلایل اصلی بالا رفتن دمای هوای جهان می‌دانند و از آنجایی که کشور ما نیز جزیی از این دنیاست، از شرایط موجود حاکم متاثر شده است.
صناعی ادامه داد: نمونه بارز این امر را می توان در تهران مشاهده کرد به طوری که زمانی اطراف ایستگاه سنجش هوای مهرآباد بیابان بود اما اکنون به مجتمع‌های مسکونی و صنعتی تبدیل شده است.
وی سپس گفت: البته عده‌ای نیز بحثتغییر اقلیم را قبول ندارند و علت اصلی گرما در جهان را تغییر جغرافیایی مناطق مختلف می‌دانند.
صناعي تصريح کرد پديدهاي که اکنون در کشور ما و ساير کشورهاي دنيا اتفاق افتاده ناشي از عوامل مختلف است و با توجه به اين شرايط مردم بايد بيش از پيش در مصرف انرژي، الگوي صرفه جويي را رعايت کنند.