به گزارش افکارنیوز،

محمد حسین بازگیر گفت: در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سفید بالک‌ها در شهر تهران بودیم این در حالی است که تعداد آنها نسبت به سال گذشته کاهش داشته اشت.

وی ادامه داد: همانگونه که پیش از این گفته شده بود مقابله با سفید بالک‌ها راهکارهای خاص خود را می‌طلبد چرا که امکان استفاده از روش‌های شیمیایی به جهت حفظ سلامت شهروندان امکان پذیر نیست. 

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران تصریح کرد: هم اکنون شهرداری راههایی مانند شستشو با موادی که ‌آسیب کمتری را به دنبال داشته باشند را در دستور کار خود قرار داده است که تاحدودی نیز موثر واقع شده همچنین نوارهای زرد رنگی بر روی درختان نصب شده که با مطالعه آن می‌توان حجم و نوع سفید بالک‌ها را تشخیص داد.

وی افزود: در جلساتی که در این مورد داشتیم وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا با مطالعه بر روی این حشره نوع آن، مدت عمر و راههای مقابله با این حشره را بررسی کند و راهکارهای عملیاتی مقابله با افزایش آن را ارائه دهد این طرح از سال گذشته آغاز شده بود و ما هم اکنون منتظر هستیم راهکارهای عملیاتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود تاکنون اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: مدت زمان یک سال برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود که امیدواریم به زودی شاهد ارائه این راهکارها باشیم. 

بازگیر ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته و اعلام وزارت بهداشت سفید بالک‌ها عامل بیماری و ناقل بیماری نیستند اما به هر حال به عنوان یک موجود خارجی وجود آنها در سطح شهر باعث ناراحتی روانی برای شهروندان شده است. 

بازگیر افزود: امیدوارم تا ارائه این راهکارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری با اقدامات موثر خود از افزایش با افزایش این حشره در سطح شهر مقابله کند.