به گزارش افکارنیوز،

 زمین لرزه به شدت 3.5 ریشتر کیلان در استان تهران را لرزاند.

تاریخ وقوع زلزله: 

چهارشنبه، 10 شهریور 1395 در 23:50:18

(وقت محلی - تهران)

2016-08-31 19:20:18

(UTC)

بزرگی زلزله: 

3.5

نوع بزرگی: 

MN

موقعیت رومرکز زلزله:  35.57 شمالی و 52.38 شرقی

عمق:  19 کیلومتر

عدم قطعیت مکانی:  0.87+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

1.11+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه: 

استان تهران

فاصله‌ها: 

19 کیلومتری کیلان، تهران

33 کیلومتری دماوند، تهران

34 کیلومتری اب سرد، تهران

 

منبع:  موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران