به گزارش افکارنیوز،

 در خیابان پیامبر مرکزی نزدیک مرکز تجاری کوروش به دلیل نشست زمین گودالی با عمق حدود 3 متر ایجاد شده بود که یک دستگاه خودرو پژو در داخل گودال افتاد و یک دستگاه پراید هم در آستانه افتادن مهار شد.

 خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جدی جرحی و یا فوتی نداشت و تنها یک نفر کمی آسیب دید که خوشبختانه او هم مشکل جدی نداشت.

به دنبال این اتفاق لوله گاز در این بخش خیابان، شکست که عوامل ذی صلاح مشغول رفع مشکل هستند و در حال حاضر مکان با محصورسازی ایمن سازی شده است.

مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران معاون شهر تهران با تأکید بر اینکه این حادثه با حفر مترو ارتباطی ندارد، گفت: خاک تهران آبرفتی است و آب به راحتی می‌تواند خاک ریزدانه را تحت تاثیر خود قرار دهد و شاهد نشست زمین باشیم. چه بسا در این مدت زمین در قسمت‌های مختلف تهران به دلیل نشت آب نشست کرده و این در حالیست که در نزدیکی آن محدوده هیچ مترو و تونلی وجود نداشته است.