گروه اجتماعی- پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز  با بیان این که دولت در لایحه مدیریت شهری، شهرداری را در یک پارادوکس قرار داده است، خاطرنشان کرد: دولت اکنون سه سال است که نسبت به غرق شدن تهران در تراکم فروشی هشدار می دهد و می گوید تناسب شهری وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت منابع مسلم شهرداری ها یعنی منابع پایدارشان را در قالب ارایه یک لایحه به مجلس از بین می برد.

سروری با اشاره به این که نحوه پرداخت منابع پایدار به شهرداری ها در لایحه مدیریت شهری سرنوشتی همانند جرائم راهنمایی و رانندگی را که به ندرت پرداخت می شود می یابد، گفت: خروجی این لایحه این است که شهرداری برای اقدامات اولیه خود همانند نگهداشت شهر با مشکل مواجه می شود و در این صورت ناچار به فروش تراکم است که مغایر با منافع شهر است.

این عضو شورای شهر تهران با هشدار نسبت به این که دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری ها و بی هویت کردن شوراهای شهر است، اذعان کرد: ممکن است این اقدام به صورت عمد نباشد اما خروجی چنین اقداماتی نکته ای است که عنوان شد زیرا منابع پایداری وجود ندارد و شورای شهر نیز دیگر نقشی در انتخاب شهردار ندارد در نتیجا شاهد اخته و بی خاصیت شدن شوراها خواهیم بود.

سروری با بیان این که نمایندگان مجلس تازه آغاز به کار کرده اند، گفت: دعوت هایی را از مجمع نمایندگان تهران داشته ایم و منتظر برگزاری این جلسه هستیم تا مشترکا این موضوعات را پیش ببریم هر چند با برخی از کمیسیون ها جلسه های مشترک برگزار شده و هشدار های لازم در مورد لایحه مدیریت شهری ارایه شده است. این در حالی است که از طریق شورای عالی استان ها نیز اقداماتی در حال انجام است.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که همه 31 نماینده تهران باید فعالانه با مجلس وارد گفت و گو در مورد لایحه مدیریت شهری شوند، عنوان کرد:  در این صورت می توان نمایندگان را متقاعد کرد که تصویب برنامه ششم  و نیز لایحه مدیریت شهری در این حوزه می تواند خسارت های بسیاری را به بار آورد.

معصومه امینی