به گزارش افکارنیوز،

ساعات پایانی شب گذشته صدای مهیب انفجار در محدوده خیابان ستارخان و قطعی برق در این منطقه مردم این محدوده را وحشت زده کرد.

پیگیری های اولیه حاکی از این است که این صدای انفجار که ناشی از بروز اشکال فنی و تأسیسات برق منطقه بوده ناشی از بروز اتصالی و نارسایی فنی در پست شهید فیروزی ستارخان بوده است.

بعد از بروز انفجار در این پست برق، بخشی از محدوده غرب تهران حدود یک‌ساعت قطعی برق داشتند تا اینکه با تأمین برق منطقه از پست های برق مناطق اطراف، مشکل قطعی برق در ساعات اولیه بامداد امروز برطرف شد.

مسئولان شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ علت بروز حادثه را در دست بررسی عنوان کردند.