به گزارش افکارنیوز،

 اگرچه میزان ضایعات گوشت در ایران کمتر از الگوی کلی ضایعات در جهان است، اما سالانه بیش از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ در سال در کشور به شکل ضایعات از چرخه ارزش خارج می شود.

بر اساس برآوردهای پروژه‌ فائو تحت عنوان«ظرفیت سازی برای کاهش ضایعات مواد غذایی در خاورمیانه»، هر ساله حداقل 100 هزار تن از انواع گوشت قرمز در کشور به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج می‌شود که در صورت کاهش آن ایران می‌تواند به سوی خودکفایی در تامین گوشت قرمز گام بردارد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس برآوردهای این سازمان سالانه 1.3 میلیارد تن (معادل تقریباً یک سوم) تولیدات مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان به شیوه‌های گوناگون در قالب ضایعات به هدر می‌رود.

بر اساس این گزارش حدود 450 میلیون تن معادل30 درصد غلات تولیدی، 300 میلیون تن معادل 45 درصد تولیدات میوه و سبزیجات، 50 میلیون تن معادل20 درصد گوشت، لبنیات و دانه‌های روغنی تولیدی و 20 میلیون تن برابر با 35 درصدماهی تولید شده در گوشه و کنار جهان عملاً دورریز شده و از چرخه مصرف خارج می‌شوند.

سرانه متوسط مصرف جهانی گوشت در سال 2015  توسط فائو برابر با 3/41 کیلوگرم در سال محاسبه شد و با روند رو به رشد جمعیت پیش بینی می‌شود تا سال 2030 میزان متوسط مصرف سرانه گوشت در دنیا به حدود 3/45 کیلوگرم در سال برسد.

این در حالی است که سرانه مصرف گوشت در ایران سالانه حدود 5/35 کیلوگرم محاسبه شده که از این مقدار 5/12 کیلوگرم را گوشت قرمز و 23 کیلوگرم را گوشت مرغ تشکیل می‌دهد.