به گزارش افکارنیوز،

 

 
عکس/ برخورد خودروی پلیس با چراغ راهنمایی