به گزارش افکارنیوز،

در 27 مردادماه چند جوان که سرنشینان خودروی پژو پارس سفید رنگ بودند با تبر و چاقو به مرد جوانی حمله کرده و او را مقابل چشمان بهت زده همسر باردارش از پا درآورده و پس از مجروح کردن برادر همسر وی گریختند.

به دنبال وقوع این جنایت، رسیدگی به پرونده در دستور کار مأموران قرار گرفت و ردیابیهای تخصصی برای دستگیری عاملان قتل آغاز شد.

کارآگاهان در نخستین گام ها و برای کشف سرنخی برای کشف راز قتل به تحقیقات میدانی در محدوده بولوار امیرکبیر پرداختند. پس از بررسی تصاویر و فیلم هایی که برخی از مردم از صحنه جنایت گرفته بودند، تصویر چهره ضاربان به دست آمد.

در ابتدای تحقیقات فاش شد که این افراد پس از ارتکاب جنایت قصد خروج از کشور را دارند از این رو ردیابی متهمان به صورت ویژه در دستور کارقرار گرفت.

سرانجام تحقیقات ویژه تیم جنایی در کمتر از یک هفته به نتیجه رسید و پلیس با همکاری سازمان اطلاعات سپاه فجر استان موفق شد با شناسایی مخفیگاه دو نفر از ضاربان جوان، آنها را در یزد و خرم آباد و در دو عملیات غافلگیرانه دستگیر کند و در ادامه با انجام اقدامات گسترده ماموران سازمان اطلاعات فجر استان فارس ،یکی دیگر از متهمان را که به تبر به دست دماغ عملی معروف شده بود در باغی اطراف شیراز دستگیر کردند.

پس از دستگیری عاملان این جنایت هولناک آنها برای انجام تحقیقات بیشتر به دادسرای جنایی شیراز منتقل شدند. این افراد پس از انتقال به دادسرا نزد بازپرس درخشان به بزه ارتکابی اعتراف کرده و مدعی شدند پس از درگیری بر سر رانندگی دست به این جنایت هولناک زدهاند.

یکی از این مردان سنگدل در توضیح ماجرا گفت: روز حادثه بر سر رانندگی با قربانی درگیر شدیم او به همراه مردی که در خودرواش بود پیاده شده و به سمت ما آمدند. در این میان دو نفر از ما با چاقو و یک نفر دیگر با تبر از خودرو پیاده شدیم و به قربانی و همراهش چندین ضربه چاقو و تبر زدیم.

در جریان رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه این سه فرد شرور با حضور در محل جنایت صحنه را بازسازی کردند. گفتنی است پرونده آنها پس از طی شدن مراحل قانونی به دادگاه ارسال می شود.