به گزارش افکارنیوز،

فرید براتی سده  گفت: در بخش سالمندی توجه ویژه‌ای به موضوعاتی از جمله توان‌پزشکی، توانمندسازی و حوزه‌های رفاهی داریم.

وی ادامه داد: باید تلاش شود که عزت نفس برای سالمندان حفظ شود و نباید با رفتارها و صحبت‌هایمان این عزت نفس را مخدوش کنیم.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهند و می‌توان از ظرفیت شهرداری‌ها برای ارائه خدمات به سالمندان نیز استفاده کرد.

وی تصریح کرد: مسائل مالی، توانمندسازی محیط و مناسب سازی آن و مسائل بهداشتی از عواملی است که باید به آنها توجه شود.

براتی سده گفت: در برنامه ششم توسعه می توان با قوانین و مصوبات لازم در خصوص جمعیت سالمندی در جامعه تصمیمات بهتری اخذ کرد.