به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به ادعای خبرنگاری مبنی بر اینکه ظاهرا یک سری سایت ها و رسانه ها در جریان املاک شهرداری فیلتر شده اند تاکید کرد: فیلتر شدن برخی رسانه ها و سایت ها فقط همزمان با داغ شدن موضوع تسهیلات املاک شهرداری صورت گرفت درحالی که ربطی به شهرداری نداشت و این رسانه ها شاکی خصوصی داشتند.