به گزارش افکارنیوز،

رضا رضایی معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفا استان اصفهان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری به ۱۴۴ هزار و ۵۴۲ مشترک پرمصرف آب در اصفهان اخطار داده شد در حالی که این آمار نسبت به سال 93 بیش از 3 برابر افزایش داشته است.

وی مصرف بهینه آب و جلوگیری از مصارف غیرمتعارف را از مهمترین دلایل اخطارها دانست و افزود: 3 میلیون و ۲۶۳ هزار اخطار قبض آب بها برای شهرستان اصفهان صادر شده و بقیه آن برای دیگر نقاط استان بوده است.

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفا استان اصفهان الگوی مجاز مصرف آب برای مشترکان آب هر خانوار را میان صفر تا ۲۰ متر مکعب عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۷۹ درصد مصارف آب در اصفهان خانگی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این آمار در آینده روند رو به رشدی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ابتدا برای مشترکان پرمصرف آب اخطاریه صادر می شود و در صورت بی توجهی و تغییر ندادن الگوی مصرف هشدارها و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب در بخش آب و بیش از ۶۱۹ هزار انشعاب در بخش فاضلاب استان اصفهان وجود دارد.