به گزارش افکارنیوز،

فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفتگو با خبرنگارگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جعیت 6میلیون و 400هزار نفری سالمندان در کشور، اظهار داشت: کمتر از 0.2 درصد این افراد در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه 30درصد جمعیت سالمندان کشور تنها زندگی می کنند، گفت: طبق آمار سال 90 جمعیت مرد سالمند کشور 51 درصد و زن سالمند49 درصد بود، اما در حال حاضر با افزایش زن سالمند در کشور مواجه هستیم یعنی به ازای هر مرد سالمند سه زن سالمند تنها در کشور حضور دارند.  

*حضور120 سالمند رها شده در پایتخت

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در تعریف سالمند رها شده، بیان کرد: سالمندی که از سوی خانواده در یک مرکز و یا سطح شهر رها شوند، اطلاق می شود.

براتی سده درباره ی تعداد این افراد در کشور مطرح کرد: آمار دقیقی از تعداد این افراد در کشور وجود ندارد، اما بر اساس آخرین گزارش های دریافتی تعداد سالمندان رها شده در پایتخت 110 تا 120نفر برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار این افراد زیاد نیست، گفت: ما در سازمان بهزیستی بیشتر نگران افزایش تعداد این افراد در سال های آینده هستیم، چرا که با توجه به میل و رغبت جوانان امروزی برای تنها زندگی کردن در آینده تبعات متعددی از جمله افزایش آمار سالمندان را به همراه دارد، در همین راستا از حالا باید برنامه‌ریزی کنیم تا نیازهای سالمندان در آینده برطرف شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه تنهایی سالمندان نگران کننده تر از رها شدن آنها در جامعه است، بیان کرد: سازمان بهزیستی بر اساس مقررات موظف است پس از اینکه قاضی رای داد که سالمند تنها است و شخصی از وی حمایت نمی کند، شخص را به مراکز نگهداری برده و خدمات لازم را به آن ها ارائه کند.

براتی سده ادامه داد: پس از انتقال سالمندان به مراکز نگهداری ماهانه مبلغی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار تومان برای آنها در نظر گرفته شده است که بخشی از آن از سوی دولت تامین و پرداخت می شود.

*احتمال ادغام سند ملی سالمندان و سند تهیه شده در وزارت بهداشت

وی در ادامه با بیان اینکه سند ملی سالمندان به تایید هیئت دولت نرسید، گفت:  در حال حاضر دو سند متفاوت برای سالمندان در بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان به منظور تامین رفاه و سلامت سالمندان تدوین شده است، با توجه به اینکه هیچ یک از این اسناد تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، در تلاش هستیم تا این دو سند با یکدیگر ادغام شوند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ادامه داد: البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز سندی برای سالمندان تهیه کرده است که خیلی ضعیف است و امیدواریم بندهای این سند مشخص و جایگاه هر نهاد و سازمان در آن تعیین شود.

*خبر خوب وزات رفاه برای سالمندان

براتی سده به خبر خوب بهزیستی برای سالمندان و بازنشستگان  کشور اشاره و مطرح کرد: در جلسه شورای عالی کار که در این هفته برگزار می شود، مجموعه وظایف 3 زیر مجموعه وزارت کار یعنی سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی مشخص می شود و هریک از نهادهای نامبرده مجموعه فعالییت های خود را اعلام می کنند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد: طرح‌های "بیمه مراقبت طولانی مدت سالمندان" و "برنامه عملیاتی پیگیری و مقابله از سالمند آزاری" دو اقدام بهزیستی و "برنامه جامع حمایت از بازنشستگان" در دستور کار   صندوق بازنشتگی کشور، به منظور رفاه حال بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با اشاره به سن بازنشستگی در کشور گفت: این سن باید در کشور افزایش یابد، چراکه 60سالگی که هم اکنون برای سن بازنشستگی در نظر گرفته شده است، مناسب نیست.