به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه از جلسات آینده علاوه بر اسامی اعضایی که به موقع در جلسه شورا حاضر می شوند، نام آن دسته از خبرنگارانی که از ابتدای جلسه نیز حضور دارند اعلام می شود، تصریح کرد: نام اعضایی که امروز در جلسه شورا به موقع حاضر شدند، خانم راستگو و آقایان، حقانی، حکیمی پور، حافظی، سروری، طلایی، اقبال شاکری، شجاع پوریان، تندگویان، ساعی، قناعتی، پیرهادی و اینجانب است.