به گزارش افکارنیوز،

مجتبی شاکری در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه جامع عملیاتی حفاظت و بهره گیری از ظرفیت های اماکن و بافت فرهنگی شهر تهران در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه حدود 2000 نقطه میراثی در تهران وجود دارد که تنها یک چهارم آنها به ثبت رسیده است، گفت: تردیدی در ضرورت حفظ آثار میراثی شهر وجود ندارد اما متولی اصلی این امر سازمان میراث فرهنگی است که باید برنامه خود را در این زمینه ارائه و مشخص کند ورود شهرداری برای کمک به این سازمان باید چگونه باشد.

وی با اشاره به مصوبات دوره دوم و چهارم در خصوص تعیین تکلیف بافت تاریخی افزود: بالا بردن هزینه شهرداری برای ورود به حفظ میراث تاریخی نه ماموریت اصلی شهرداری است و نه در توان بودجه ای شهرداری تهران است و با وجود مصوبات گذشته لزومی به ارائه این طرح نیست. میتوان طی نامه ای سازمان میراث فرهنگی را برای ارائه طرح جامع شناسایی ثبت حفاظت و مدیریت میراث فرهنگ شهر تهران توجه داد و پس از آن با مشخص شدن سهم شهرداری در طرح جامع لایحه ای توسط شهرداری تهران به شورا ارائه شود.

به گفته شاکری، ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست و تنها حفظ نمای این ابنیه بر عهده این نهاد است.

وی با اشاره به اینکه تصویب این طرح شهرداری را زیر بار هزینه های سنگین مرمت و حفظ آثار تاریخی می برد، اظهار کرد: در این صورت بسیاری از بودجه های شهر باید برای این ماموریت هزینه شود. در حالی که سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی کار باید مسوولیت را بر عهده بگیرد و شهرداری هم عضو ستاد مربوطه باشد اما نمی تواند به طور مستقل دهد.