به گزارش افکارنیوز،
 مأموران گمرک امانات پستی تبریز در بازرسی از بسته‌های پستی نسبت به بسته‌های صابون مشکوک و در بازرسی از این بسته‌ها و پس از شکافتن آنها موفق به کشف مقادیری تریاک شدند.

 

بنابراین گزارش در داخل بسته‌های صابون و به طرز ماهرانه‌ای به میزان یک کیلو تریاک جاسازی شده بود که مأموران گمرک موفق به کشف این میزان مواد مخدر شدند.