به گزارش افکارنیوز،

ایرج حریرچی در پاسخ به این سؤال که چرا نظام سلامت از بسیج جامعه پزشکان بر ای نظارت برای مراکز ترک اعتیاد کمک گرفته است، گفت: ما به دلیل کمبودهایی که در سیستم دولتی داشتیم مجبور شدیم برای نظارت از بخش غیردولتی استفاده کنیم.

وی افزود: در یکی از استان‌های کشور 700 مرکز ترک اعتیاد داشتیم در حالی که تنها یک کارشناس ناظر برای رسیدگی و نظارت بر کارها آنها وجود داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه آمده است که وزارت بهداشت می‌تواند برای نظارت از بخش غیردولتی کمک بگیرد به همین دلیل هم از بسیج جامعه پزشکی که یک ارگان تخصصی که از خود جامعه پزشکان است استفاده کردیم.

حریرچی در مورد بحث دسترسی به پرونده‌های بیماران، گفت: چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و  قرار نیست انجام شود و تنها باید گفت دلیل این همه ناراحتی مشکل بعضی مراکز با بحث نظارت است که نمی‌خواهند این کار صورت گیرد.