به گزارش افکارنیوز،

صدیقه جنتی در یازدهمین همایش بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: تکریم بازنشستگان به معنای درک واقعی جایگاه بازنشستگان است و در قانون آمده برخورداری از حقوق تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی بیکاری، از کارافتادگی، خدمات بهداشتی و درمانی یک حق همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین این حق را برای همگان تامین کند.

وی افزود: ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش و توسعه وام‌های بازنشستگی، افزایش سفرهای زیارتی و سیاحتی و برگزاری دوره‌های آموزشی و جشنواره ورزشی طی سه سال اخیر در صندوق بازنشستگی کشوری دنبال شده است.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان وزارت کشور گفت: مهم‌ترین اقدام صندوق بازنشستگی تلاش در جهت انسجام کانون‌های بازنشستگی و تشکیل مجمع عالی بازنشستگی کشوری است.

جنتی افزود: متاسفانه هنوز راهکارهای مناسبی برای برخی دغدغه‌های معیشتی بازنشستگان اتخاذ نشده است.همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و همسان‌سازی بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف از جمله این دغدغه ها است.

وی گفت: اجرای کامل مواد 85، 109 و 110 و 120 قانون خدمات مدیریت کشوری از سال 86 تا 92 ،بکارگیری متخصصان توانمند به صورت مستمر، برقراری بیمه عمر برای موظفان زن و همسر بازنشستگان فوت شده و تاسیس بانک بازنشستگی برای ارائه تسهیلات از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.